همراه ما باشید

بیانیه نشست کمیسیون مشترک برجام

اتحادیه اروپا در بیانیه ای پس از نشست کمیسیون مشترک برجام از برگزاری نشست وزرا در آینده نزدیک خبر داد.

تسنیم: اتحادیه اروپا در پی نشست امروز کمیسیون مشترک برجام از برگزاری نشست وزرا در آینده نزدیک خبر داد. این بیانیه به شرح زیر است:

بیانیه رئیس متعاقب نشست کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 6 مردادماه 1398

نشست فوق العاده کمیسیون مشترک برجام در تاریخ 6 مردادماه 1398 به درخواست فرانسه، آلمان و انگلیس و جمهوری اسلامی ایران در شهر وین اتریش برگزار شد. این نشست به منظور بحث در مورد ضرورت اجرای کامل و موثر برجام در تمام جوانب آن برگزار شد.

کمیسیون مشترک به ریاست خانم هلگا اشمید به نیابت از خانم فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا، و باحضور اعضای E3+2 (شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه و انگلیس) و ایران در سطح معاونین و مدیران سیاسی وزرای خارجه برگزار شد.

براساس مفاد برجام، کمیسیون مشترک مسئولیت نظارت بر اجرای توافق هسته ای را برعهده دارد.

شرکت کنندگان بر تدوام تعهدشان به حفظ برجام تاکید کردند. آنها یادآوری کردند که تعهدات هسته ای و رفع تحریم ها دو بخش اساسی توافق هستند. همچنین بر مفاد تعهدات مندرج در بیانیه های رئیس متعاقب نشست های قبلی کمیسیون مشترک تاکید مجدد داشتند؛ و به طور خاص تداوم گفتگوها در سطح کارشناسی در خصوص موضوعات مرتبط با رفع تحریم ها و موضوعات هسته ای مورد تاکید مجدد قرار گرفت.

شرکت کنندگان بر حمایت قاطع و مسئولیت جمعی اعضا برای تداوم پروژه های هسته ای (به طور خاص پروژه اراک و فردو) که بخشی اصلی از برجام به منظور حصول اطمینان از ماهیت کاملاً صلح آمیز برنامه هسته ای ایران است، تاکید داشتند.

 برگزاری نشست کمیسیون مشترک در سطح وزرای خارجه در آینده نزدیک مورد توافق واقع گردید.

درباره نویسنده

کوثر حمزه نژاد مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه