همراه ما باشید

نقدی بر حذف چهار صفر از پول ملی

نقدی بر حذف چهار صفر از پول ملی

اصغر سمیعی تحلیلگر مسائل اقتصادی

از کسی پرسیدند ، " قرمه سبزی " را با " غ " بنویسند یا با " ق " پاسخ داد : مسئله اصلی گوشت و روغن زیاد است وگرنه غ و ق چندان اهمیتی ندارد. وقتی می گوییم می خواهیم نظام اقتصادی را اصلاح کنیم و صحبت از حذف چهار صفر می کنیم باید اول فکر کنیم آیا عواملی که باعث شده این وضعیت برای کشور به وجود بیاید بر طرف شده ؟ آیا نرخ بیکاری رو به کاهش گذاشته ؟ آیا سرمایه گذاران با شوق و ذوق سرمایه های خود را ، راهی تزریق به اقتصاد ما می کنند ؟ اگر این اتفاق ها نیافتاده پس چگونه انتظار داریم فقط با برداشتن چهار صفر ، اقتصاد ما سامان بگیرد ؟ حالا گیریم که چهار صفر را هم برداشتیم ، حجم عظیمی از اسکناس رایج را هم با هزینه های سنگین تعویض کردیم ، سیستم های نرم افزاری مالی وحسابداری ها را هم با صرف هزینه های سنگین و زحمات فراوان با پول جدید تطبیق دادیم ، خوب اگر با اصلاحات ساختاری برای اقتصاد کشور همراه نباشد باز چند سال دیگر به همین روز فعلی دچار می شویم. ببینید ، فرض کنیم در یک محله ای زندگی می کنیم که پر از گرد و خاک و لجن و پلیدی های دیگر است و این باعث شده لباس های اهالی به شدت مندرس و آلوده شود ، آدم خیرخواهی پیدا می شود و می گوید می باید این لباس های آلوده و مندرس تعویض شود ، هزینه زیاری هم می کندو برای همه اهالی لباس نو می خرد ، ولی به وضعیت محله کاری ندارد ، نه کوچه را آسفالت می کند ، نه جوی ها را از لجن می پیراید ، و نه دیگر عواملی را که باعث فرسوده شدن لباس اهالی شده را تعمیر و ترمیم می کند ، خوب دیری نمی پاید که لباس های نو مجدداً آلوده و فرسوده می شود ، بنابر این به نظر می رسد قبل از هزینه کردن برای خرید لباس های نو که در جای خود امری محسن و مبارک می تواند باشد ، می باید وضعیت را جوری تغیر داد که لباس ها دوباره به سرعت کثیف و مندرس و پاره نشود ، و در واقع اول  انبار را منزه و تمیز کنیم ، و موش های مزاحم را دفع کنیم بعد گندم ها را وارد آن نمائیم ،  

ما در این انبار گندم می کنیم

 گندم جمع آمده گم می کنیم 

 اول ای جان دفع شر موش کن 

 وانگهان در جمع گندم کوش کن

 گرنه موشی دزد در انبار ماست 

 گندم اعمال چل ساله کجاست ؟

درباره نویسنده

امید کرمانی‌ها مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه