همراه ما باشید

نظام اجرائى انتخابات کشور نقص‌های زیادی دارد

نظام اجرائى انتخابات کشور نقص‌های زیادی دارد

غلامرضا انصاری عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت

امروز نقص هایی را در نظام اجرایی انتخابات کشور می‌بینیم و در نبود مشارکت ملى و رقابت آزاد رشد تملق ، ریاء ، کوتله پرورى در سطوح اجراء و تصمیم سازى را شاهدیم. در زیر پوست اجتماع فعالیت های انگل وار این عناصر حقیر در جریان است.

با توجه به شرایط فعلی جامعه و شرایط بین المللی، اگر انتخاب شوندگان برای مردم در انتخابات تنوع بیشتری داشته باشند و رقابت واقعى تفکرات مختلف موجود درجامعه مهیا شود موجب همدلی ، امید و حضور قابل توجه مردم می‌گردد. اگر ما خودمان ایرادهای خودمان را اصلاح نکنیم، جامعه به سمت فروپاشی اجتماعی خواهد رفت.

جامعه ظرفیت پذیرش بی نظمی را ندارد و همه طبقات جامعه به این هوشیاری رسیده اند که اگر اصلاح امور وجود داشته باشد، بهتر از هر اتفاق دیگری است. عدم ایجاد فضاى آزاد و رقابت واقعى و نبود نامزدهاى اصلى اصلاح طلبان عدم حضور جدى مردم در عرصه انتخابات خواهدشد. و رأى این پایگاه اجتماعی قطعاً جذب اصولگرایی نمی شود و به قشر خاکستری تبدیل می شوند.

 باید همبستگی ملی ، نشاط اجتماعی و رقابت واقعى حداکثرى را دستور کار قرار دهیم تا مردم حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند.

 

درباره نویسنده

امید کرمانی‌ها مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه