همراه ما باشید

شرایط فعلی ادامه یابد مشارکت مردم کم می‌شود

شرایط فعلی ادامه یابد مشارکت مردم کم می‌شود

سیدحسن رسولی عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان

یکی از آسیب‌هایی که تا کنون نسبت به نحوه ایفای نقش شورای عالی سیاستگذاری شناسایی شده عدم پشتیبانی، نظارت و پاسخ‌گیری از اعضای لیست کاندیداهای مورد حمایت اصلاح طلبان در مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهرها بوده است. بدین منظور کارگروه پایش و نظارت در کنار کارگروه قبلی به ارکان شورای عالی اضافه شد. 

مهم‌ترین مرحله هر پروژه انتخاباتی رسیدن به نامزد یا نامزدهای معین از سوی جریان اصلاحات است. البته با توجه به تنوع و تکثری که در منظومه جریان اصلاحات وجود دارد دستیابی به این هدف به‌صورت مطلق آسان نیست، اما می‌توان این کسب رضایت و موافقت را به حداکثر رساند و اشکالات و ایرادات موردی را به حداقل کاهش داد.

 رسیدن به لیست یا نامزد واحد مهم‌ترین محصول و دستاورد جریان اعتمادساز اصلاحات است و به این منظور هر چقدر که دقت نظر و حساسیت بیشتری در این مرحله از سوی شورای عالی و شوراهای استانی اصلاحات اعمال شود امکان رسیدن به همگرایی بیشتر افزایش پیدا می‌کند.

در هر مقطع انتخابات تحت تاثیر مولفه‌های گوناگون قرار می‌گیرد به‌ویژه در شرایط فعلی که وضعیت ناگوار اقتصادی و معیشتی مردم با ادوار گذشته متفاوت است، شورای عالی باید بتواند با سنجش پیشاپیش رفتار انتخاب‌کنندگان؛ به راهبردهایی برسد که این راهبردها معطوف به توجه به مسائل واقعی جامعه باشد و بتواند از طریق پرداختن به دغدغه‌های اصلی مردم شرایط را به نحو مطلوبی مدیریت کند.

 سیاست امری زمینی بوده و با واقعیات زندگی روزمره مردم سروکار دارد لذا هیچ‌جریان سیاسی نمی‌تواند ادعا کند که رفتار و مواضع قبلی او حتی در مورد تعیین اهداف انتخاباتی و تنظیم لیست نامزدها عاری از هرگونه عیب و نقصی بوده و در مورد عملکردها نیز به همین گونه فراز و فرودهایی وجود دارد.


 به موازات دعوتی که جریانات سیاسی به خصوص اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات از مردم می‌کنند و وعده‌هایی که به آنها داده می‌شود، به همین نسبت باید صادقانه در حین دوره‌ای که مردم به‌طور نسبی به اصلاح طلبان اعتماد کرده‌اند، پاسخگوی مواضع و دستاوردهای خود باشند. به‌نظرم گفت‌و‌گوی صریح، بی‌‌‌پرده و صادقانه راهکار بسیار خوبی خواهد بود.

درباره نویسنده

امید کرمانی‌ها مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه