همراه ما باشید

تصاویر/ آبشاری در دل کویر لوت

توضیحات

مشرق: بسیاری از افرادی که از کشورهای جنوب شرقی آسیا بازدید کرده‌اند، طبیعت بکر کشیت را بسیار شبیه کشورهای آن ناحیه می‌دانند. تعداد زیادی رودخانه و آبشار کوچک به دره کشیت می‌ریزند و دیواره‌های دره پر از سرخس و درختان پرتقال، لیمو و نخل است. این دره ۳ کیلومتر درازا دارد. محلی‌ها به آبشار کشیت دریا می‌گویند.

undefined تصاویر/ آبشاری در دل کویر لوت undefined

undefined تصاویر/ آبشاری در دل کویر لوت undefined

undefined تصاویر/ آبشاری در دل کویر لوت undefined

undefined تصاویر/ آبشاری در دل کویر لوت undefined

درباره نویسنده

زینب حمزه نژاد مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه