همراه ما باشید

الله‌کرم: دولت روحانی شرکت سهامی است

الله‌کرم: دولت روحانی شرکت سهامی است

یک تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: حس بدبینی و بی‌اعتمادی بین جهانگیری و روحانی متقابل است یکطرفه نیست. آقای روحانی به آقای جهانگیری می گوید «همراهان سیاسی است زیر عبای تو دولت را نقد و برعلیه دولت کار می کنند». حال آنکه جهانگیری هم می گوید من اختیار عوض کردن منشی خودم را نیز ندارم.

شواهد و قرائن نشان می دهد که اختلاف نظر بین حسن روحانی و اسحاق جهانگیری در دولت بالا گرفته و هر روز که می گذرد فاصله آنها از یکدیگر بیشتر می شود. اما سئوال اینجاست که چرا با وجود این وضعیت، جهانگیری دولت را ترک نمی کند یا روحانی درب خروج را به جهانگیری نشان نمی دهد؟

حسین الله‌کرم استاد دانشگاه و فعال سیاسی معتقد است: دولت روحانی شرکت سهامی است و هیچ کدام طرف ها با وجود اختلافات، مصلحت را بر حفظ ترکیب دولت می دانند.

*ماندن یا نماندن اسحاق جهانگیری در عملکرد دولت تفاوتی هم ایجاد می کند؟

دولت آقای روحانی شرکت سهامی است و اعضای این شرکت نباید وضعیت را به هم بزنند. کسانی که می گویند جهانگیری از دولت برود، منافع شرکت خود را دنبال می کنند والا همه در این شرکت سهامی تحت عنوان مذاکره با آمریکا برای حل مشکلات مردم مسئولیت گرفتند.

*چرا روحانی به جهانگیری بدبین شده است؟

شرکت های مربوط به آقای جهانگیری اعم اصلاح طلب سیاسی و اصلاح طلب اقتصادی برای آینده خودشان برنامه ریزی دارند و فکر می کنند برای تأمین منافع خود باید از آقای روحانی جدا شوند.

*با این اوصاف، بدبینی و بی اعتمادی آقای روحانی به جهانگیری را به جا و درست می دانید؟

بدبینی ها متقابل است و یکطرفه نیست.آقای روحانی به آقای جهانگیری می گوید «همراهان سیاسی است زیر عبای تو دولت را نقد و برعلیه دولت کار می کنند». حال آنکه جهانگیری هم می گوید من اختیار عوض کردن منشی خودم را نیز ندارم. واقعیت آن است که آقای روحانی مسئولیت ریاست دولت را برعهده دارد اما در آن شرکت سهامی هر کدام از اعضا مسئولیت هایی را به عهده گرفتند.

*یعنی معتقدید که آقای جهانگیری هم به طور متقابل نسبت به آقای روحانی بدبین شده است؟

بله، آقای جهانگیری با دفتر آقای روحانی طوری به تضاد خورده که گفت «حتی در دفترم خودم هم اختیار عوض کردن منشی را ندارم». این حرف نشانه بدبینی آقای جهانگیری به نزدیکان آقای روحانی است.

*اگر بدبینی و بی اعتمادی آقای جهانگیری به آقای روحانی زیاد است چرا از دولت نمی رود؟

آقای جهانگیری بین دو دیدگاه مردد است. یک گروه معتقدند او باید در دولت بماند و در انتخابات آینده که مجری دولت است نقش موثر ایفا کند. گروه دیگر می گوید «جهانگیری باید از دولت خارج شود تا بتواند بر نیروهای اجتماعی جریان اصلاحات اثر بگذارد و آنها را در میدان حفظ کند». آقای جهانگیری وقتی به طرفداران دیدگاه دوم نزدیک می شود، می خواهد از دولت برود و وقتی به طرفداران دیدگاه اول نزدیک می شود، می کوشد مطالب آقای روحانی را فقط بپذیرد و زیرسیبلی رد کند.

*آقای روحانی چرا معاون اول خود را تغییر نمی دهد؟

آنها در چارچوب شرکت سهامی دولت تعهداتی را برای وضع کنونی و آینده به همدیگر دارند.

*چرا آقای محمدخاتمی علیه ایده مشارکت مشروط سعید حجاریان اخیرا موضع گرفت؟

آقای سیدمحمد خاتمی بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 به یکی از روستاها رفت و در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رأی خود را به داخل صندوق انداخت. برای آقایان مشخص شد که آقای خاتمی در چارچوب فکری خودش مسائلی را پرورش می دهد و مشارکت در انتخابات را دنبال می کند. اگر اصلاحات را یک روند تحول و تغییر مسالمت آمیز و از بالا فرض کنیم، اصلاح طلبان باید در ساختار حاکمیت بمانند و ساختار را حمایت کنند تا امکان اصلاح از بالا به پایین فراهم شود اما بخشی از نیروهای اصلاح طلب به دنبال تغییر و رفرم از پایین به بالا هستند.

*در واقع می فرمایید آقای خاتمی علیه حجاریان موضع گرفت تا اصلاحات را درون حاکمیت پیش ببرد؟

بله، اساسا اصلاحات به مفهوم رفرم از بالا به پایین و درون ساختار حکومت است، در حالیکه نوع اصلاحات آقای حجاریان، رادیکال و از نوع پایین به بالاست. البته هر دو این نظریات در یک طیف با یک نقطه عطف تعریف می شوند که همانا «فشار از پایین و چانه زنی از بالاست».

درباره نویسنده

امید کرمانی‌ها مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه